Yên Bái Yên Bái Yên Bái

Yên Bái ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Tại Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/04/2021 về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tạo điều kiện thu hút và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực du lịch phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều chủ trương,chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn như Nghị quyết 35-NQ/TU ngày 18/10/2016 về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2025, Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Thương hiệu và Phát triển Du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”,... Đồng thời, tăng cường hợp tác liên vùng, trong và ngoài nước như Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; Hợp tác với tỉnh Val de Marne (Cộng hòa Pháp), tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch thông qua tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch thường niên; Tham gia các hội chợ du lịch thương mại trong và ngoài tỉnh…

Nhờ đó, số lượt du khách đến với Yên Bái ngày càng tăng. Năm 2020, tỉnh Yên Bái đón 760.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 7.488 lượt, tổng mức doanh thu từ du lịch đạt 475 tỷ đồng.

Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và là một trong những điểm đến hàng đầu của vùng Tây bắc, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, quy định cụ thể điều kiện, cơ chế, định mức hỗ trợ của từng chính sách như: Chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất và hạ tầng du lịch; Chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực du lịch và hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; Chính sách hỗ trợ phát triển tài nguyên du lịch.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Yên Bái dự kiến hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực du lịch - thương mại để đầu tư xây dựng, nâng cấp các hạng mục cơ sở vật chất như xây dựng, nâng cấp đường giao thông kết nối các địa điểm có hoạt động du lịch; xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại đạt tiêu chuẩn, bán các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP với mức hỗ trợ 30% trên tổng kinh phí xây dựng; đầu tư hệ thống xử lý và cung cấp nước sạch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ homestay. Đồng thời, hỗ trợ các địa phương kinh phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng công tác thu gom xử lý rác thải và vệ sinh môi trường tại các khu trung tâm, địa điểm có hoạt động du lịch nói chung và hoạt động du lịch cộng đồng nói riêng.

Đồng thời, hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ giao tiếp, phục vụ, vận hành trong lĩnh vực du lịch nhằm phát triền nguồn nhân lực du lịch tại các địa phương trên địa bàn tỉnh với kinh phí hỗ trợ từ 65 - 75 triệu đồng/lớp. Hỗ trợ các tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực du lịch 50% tổng kinh phí tham gia các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch ngoài tỉnh nhằm góp phần đưa hình ảnh du lịch Yên Bái đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ các địa phương phát triển nguồn tài nguyên du lịch dưới nhiều hình thức như: hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động đội văn nghệ quần chúng phục vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tại các thôn (bản) có hoạt động du lịch cộng đồng; hỗ trợ lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; hỗ trợ truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể; hỗ trợ duy trì, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống phục vụ du lịch. Qua đó, từng bước xây dựng, duy trì và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch địa phương, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng nguồn thu từ dịch vụ du lịch cho các hộ gia đình, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Với tiềm năng du lịch dồi dào, cùng với sự quan tâm sát sao của lãnh đạo tỉnh, sự sáng tạo và năng động của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch thì các chính sách hỗ trợ trên sẽ tạo điều kiện để du lịch Yên Bái ngày càng phát triển hơn trong thời gian tới và sớm trở thành điểm đến du lịch hàng đầu trong khu vực Tây Bắc./.

Kim Quyên

 

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter