Yên Bái Yên Bái Yên Bái

Tỉnh Yên Bái ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 19/4/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 nhằm khuyến khích đầu tư, huy động mạnh mẽ và sử dụng hợp lý các nguồn lực ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển, tạo việc làm, giải quyết nhu cầu lao động, tăng thu nhập, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Ảnh minh họa

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái xác định phải không ngừng đổi mới cơ chế, chính sách, tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn nhằm thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp vào đầu tư tại tỉnh. Để tạo sức hút với các nhà đầu tư, tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực, ưu tiên đầu tư hạ tầng cơ sở, nhất là mạng lưới giao thông vùng, liên vùng, liên tỉnh, đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp, tạo mặt bằng “sạch” cho nhà đầu tư khi đầu tư tại tỉnh Yên Bái; xây dựng các chính sách, đề án nhằm hoàn thiện thể chế chung của cả nước cũng như của riêng địa phương, đồng thời đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh. Kết quả đã có nhiều dự án với quy mô, vốn đầu tư lớn được triển khai thực hiện tại tỉnh, đây có thể coi là đòn bẩy cho công tác thu hút các nhà đầu tư đến với Yên Bái trong những năm tiếp theo.

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư được tiếp cận các chính sách hỗ trợ trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích đầu tư có chọn lọc, chất lượng và đảm bảo đúng các quy định hiện hành của nhà nước. Theo đó, đối tượng áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư là các doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập, đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã liên quan đến hoạt động đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nội dung của chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 ưu tiên các dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN, CCN; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải tập trung; xây dựng các trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp...

Cụ thể, khi đối tượng áp dụng đáp ứng các điều kiện thì sẽ được hưởng các mức hỗ trợ cụ thể như sau:

(i) Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu, CCN là 300 triệu đồng/ha, tổng mức hỗ trợ không quá 20 tỷ đồng/KCN và không quá 10 tỷ đồng/CCN.

(ii) Hỗ trợ 30% kinh phí mua máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất với tổng mức hỗ trợ không quá 02 tỷ đồng/dự án đối với đầu tư sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

(iii) Hỗ trợ 3% tổng mức đầu tư dự án để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào dự án với tổng mức hỗ trợ không quá 05 tỷ đồng/dự án đối với dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

(iv) Hỗ trợ 3% tổng mức đầu tư dự án để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào dự án, tổng mức hỗ trợ không quá 03 tỷ đồng/dự án đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

(v) Hỗ trợ 5% tổng mức đầu tư đối với dự án đầu tư thu gom, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải tập trung, tổng mức hỗ trợ không quá 05 tỷ đồng/dự án.

(vi) Hỗ trợ 5% tổng mức đầu tư dự án, tổng mức hỗ trợ không quá 05 tỷ đồng/dự án đối với dự án đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp.

Ngoài ra, nhà đầu tư được hỗ trợ kinh phí để quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, phát triển thị trường và cung cấp miễn phí thông tin về môi trường đầu tư, quy hoạch ngành nghề, tiếp cận quỹ đất, chuyển đổi số, các thủ tục thành lập doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, thành lập văn phòng thương mại và du lịch trong và ngoài nước, hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Nghị quyết được ban hành trên cơ sở đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế, đặc thù của địa phương nhằm khuyến khích phát triển kinh tế, huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, tạo đột phá trong thu hút đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra./.

 

     Ngọc Sơn

 

 

 

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter