Yên Bái Yên Bái Yên Bái
Yên Bái ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Xuất bản: 05/07/2021 4:22:00 CH
Lượt đọc: 199

Trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng, nhiệm vụ về công tác đối ngoại, đặc biệt là hoạt động văn hóa đối ngoại đã góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động văn hóa đối ngoại, ngày 25/6/2021 UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về Thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\z2593725763600_d33e2efbb3a2b153614a03c5b1d6cde3.jpg

Một số hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh trong thời gian qua

Những năm qua, hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh ngày càng được mở rộng và có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong hoạt động giao lưu, hợp tác với một số tỉnh như: Viêng Chăn, Xay-nha-Bu-ly (Lào), Val-de-Marne (Pháp), mở rộng quan hệ với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc),.... Xuất bản các ấn phẩm Cẩm nang du lịch (tiếng Việt - Anh), tờ rơi giới thiệu các lễ hội trên địa bàn tỉnh,... phục vụ hoạt động xúc tiến, quảng bá văn hóa, du lịch. Đồng thời, thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại; các cuộc hội thảo, hội đàm, các chuyến thăm làm việc ở nước ngoài và một số phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Yên Bái, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và trên các kênh truyền hình, báo của Trung ương,... quảng bá hình ảnh vùng đất, con người; nét văn hóa đặc sắc của tỉnh đến bạn bè quốc tế, mở rộng hợp tác với các địa phương thuộc các nước. Qua đó, thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ thương mại, du lịch, tăng cường nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú thêm những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh.

Với mục tiêu giới thiệu, quảng bá hình ảnh địa phương, con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc trong tỉnh, từng bước nâng cao uy tín, vị thế, hình ảnh tỉnh Yên Bái với các địa phương trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Yên Bái, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về Thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, quy định cụ thể những nhiệm vụ chủ yếu như: tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác văn hóa đối ngoại; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái tới các đối tác, du khách trong và ngoài nước thông qua các chương trình, lễ hội văn hóa, du lịch, nghệ thuật; triển khai các hoạt động hợp tác về văn hóa giữa tỉnh Yên Bái với các địa phương trong nước và nước ngoài; đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó cần lồng ghép các hoạt động văn hóa đối ngoại với các hoạt động, sự kiện văn hóa nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước.

Để triển khai kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ nêu trên, UBND tỉnh đã phân công các nội dung công việc cụ thể cho các sở, ban, ngành liên quan cần tập trung triển khai trong thời gian tới, đảm bảo phù hợp với Chiến lược của Chính phủ; mục đích, yêu cầu đề ra và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị hằng năm.

Kim Quyên

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

Ngoại giao kinh tế

Hợp tác quốc tế

Văn hóa - Du lịch

Lượt truy cập

visitor counter