Yên Bái Yên Bái Yên Bái
Kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp
Xuất bản: 05/07/2021 8:49:00 CH
Lượt đọc: 357

Tiếp tục Chương trình làm việc, Kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX tiến hành bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XIX đã thực hiện bầu các chức danh chủ chốt của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh khóa XIX.

Kỳ họp cũng đã thông qua Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu các Trưởng ban, các Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, các đại biểu đã bầu Trưởng ban và Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, gồm: Ban Kinh tế - Ngân sách; Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế và Ban Dân tộc.

Kỳ họp đã thông qua Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khẳng định: Được bầu giữ các chức danh lãnh đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 là vinh dự và trọng trách to lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đòi hỏi mỗi đồng chí và tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh phải ra sức đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX phát biểu nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX xin hứa sẽ nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trên mọi lĩnh vực, nhất là việc thông qua các quyết sách đúng đắn, tạo những bước đột phá, khơi thông điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giám sát việc thực hiện khả thi các quyết sách đó, khẳng định vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.

Với trọng trách là người đứng đầu Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Tạ Văn Long trân trọng học hỏi, kế thừa và phát huy những thành quà, kinh nghiệm quý báu, truyền thống vẻ vang của các nhiệm kỳ trước; cùng với tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; bám sát và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy thành các nghị quyết, cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện hiệu qủa nhằm huy động mọi nguồn lực, phát huy các lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu “Đưa Yên Bải trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030

Trên cương vị công tác mới, ông Tạ Văn Long mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ sát sao của cảc đồng chỉ ỉãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo kịp thời của Tỉnh ủy; sự quan tâm chia sẻ, truyền thụ kinh nghiệm, động viên, khích lệ của các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; sự phối hợp hiệu quả của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và sự quan tâm, ủng hộ của cử tri, nhân dân các dân tộc trong tỉnh để cá nhân tôi, cũng như tập thể Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Tạ Văn Long cũng mong muốn nhận được sự đồng tâm, hiệp lực của các đồng chí trong Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, nâng cao năng lực công tác, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất, khẳng định vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.

Tiếp đó, HĐND tỉnh khóa XIX đã thực hiện bầu các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh.

Kết quả, với số phiếu tín nhiệm cao, ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ông Nguyễn Thế Phước, ông Ngô Hạnh Phúc và bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh khóa XIX

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã bầu 18 Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 Trần Huy Tuấn nhận thức sâu sắc rằng: Đây vừa là vinh dự, cũng là trách nhiệm rất lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó. Từ đó, đòi hỏi các đồng chí được bầu giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng học tập, rèn luyện vượt qua khó khăn, thử thách, tận tâm, tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX Trần Huy Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp

Với trọng trách được giao, lãnh đạo và các thành viên UBND tỉnh xin hứa sẽ đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, bám sát thực tiến, lắng nghe, tôn trọng ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, phát huy dân chủ, gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo, giúp đỡ sát sao hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương, của Tỉnh ủy, các thế hệ lãnh đạo tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ để hoàn thành thắng lợi 17 chỉ tiêu, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và thông qua Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2021. 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhấn mạnh: Một nhiệm kỳ mới đã bắt đầu; thành công toàn diện của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng như thành công của Kỳ họp lần này, cùng với những thành tựu quan trọng đã đạt được của nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề, là động lực quan trọng để chúng ta phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh tiếp tục đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tận dụng tối đa lợi thế, đổi mới tư duy và hành động, phát huy hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra theo nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Ngay sau Kỳ họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ có liên quan trình cấp thẩm quyền phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định; nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để nâng cao chất lượng các kỳ họp và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sớm xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả chương trình hành động của mình đã báo cáo trước cử tri; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Hội đồng nhân dân tỉnh và chính quyền các cấp.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan trong bộ máy chính quyền để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là những vấn đề quan trọng, bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Trước mắt, đề nghị UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ, bắt tay ngay vào công việc để chuẩn bị thật tốt nội dung, chương trình và các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến diễn ra vào giữa tháng 7/2021. Ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo tập trung giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hăng hái thi đua yêu nước, quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Nguồn: CTTĐT tỉnh Yên Bái

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Tôi là nhà đầu tư nước ngoài, Cổng thông tin đối ngoại có thể cho biết một số nội dung chính của vấn đề cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thân thiện là điểm nhấn trong thu hút đầu tư của Yên Bái trong thời gian gần đây?
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter