Yên Bái Yên Bái Yên Bái
Về việc xin cấp visa và đi Nhật Bản (Business Track) Biện pháp từng bước hướng tới tái mở cửa đi lại quốc tế
Xuất bản: 03/11/2020 3:27:00 CH
Lượt đọc: 872

Căn cứ vào Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa đi lại quốc tế, chúng tôi bắt đầu triển khai tiếp nhận hồ sơ xin cấp mới visa như dưới đây kể từ ngày 02/11/2020.

Trong trường hợp người có nguyện vọng sử dụng “Business Track” của biện pháp này nhập cảnh mới thì đề nghị xin cấp mới thị thực (Visa) như mục I dưới đây.

Visa đã được Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam cấp cho đến ngày 27/03/2020 sẽ tiếp tục tạm dừng hiệu lực.

Việc vận hành “Residence Track” xem ở đây.

- Residence Track: Sau khi nhập cảnh Nhật Bản cần phải tự cách ly 14 ngày tại nhà v.v.

- Business Track: Kể cả trong thời gian cách ly tại nhà v.v. 14 ngày thì cũng có thể hoạt động dưới hình thức được giới hạn trong phạm vi hành động.

 Ngoài ra, sau khi được cấp mới thị thực (Visa) thì đối với việc sang Nhật Bản thực tế phải có thêm điều kiện là tuân thủ biện pháp phòng dịch bổ sung nhằm tăng cường kiểm dịch cho Biện pháp đối sách biên giới hiện hành như mục II.

I Về việc xin cấp mới visa

1. Đối tượng

Người mang quốc tịch Việt Nam sinh sống trong nước Việt Nam và người mang quốc tịch của nước thứ ba lưu trú lâu dài hợp pháp tại Việt nam, sử dụng chuyến bay giữa Việt Nam và Nhật Bản (Ngoài chuyến bay thẳng ra, cũng có thể sử dụng chuyến bay quá cảnh với điều kiện không phải xin giấy phép nhập cảnh và nhập cảnh vào quốc gia/khu vực mà mình sẽ quá cảnh) và đáp ứng các điều kiện sau đây.

(1) Xin cấp mới visa

Người có mục đích nhập cảnh Nhật Bản tương ứng với mục a) hoặc b) hoặc c) sau đây.

a) Mục đích thương mại ngắn hạn (Chỉ cấp visa hiệu lực 01 lần)

Đi Nhật Bản để thực hiện các hoạt động không nhận thù lao có số ngày lưu trú tại Nhật Bản là trong vòng 90 ngày như liên hệ công việc, đàm phán, ký kết hợp đồng, hậu mãi, tuyên truyền, điều tra thị trường, dự hội nghị v.v.

b) Mục đích lao động, lưu trú dài hạn với các tư cách lưu trú tương ứng sau đây.

- [Kinh doanh/Quản lý],

- [Thuyên chuyển công tác nội bộ]

- [Kỹ sư/Trí thức/Nghiệp vụ quốc tế]

- [Điều dưỡng]

- [Lao động có trình độ cao]

- [Hoạt động đặc định] (Khởi nghiệp)

- [Hoạt động đặc định] (Hộ lý, Điều dưỡng EPA; Ứng viên Hộ lý, Ứng viên Điều dưỡng EPA)

c) Ngoại giao, công vụ

(2) Xin cấp visa mới cho tư cách lưu trú [Thực tập kỹ năng], [Kỹ năng đặc định]

Đối tượng tiếp nhận hiện nay như sau.

*  Người đã từng được cấp visa [Thực tập kỹ năng], [Kỹ năng đặc định] tại Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam có ngày cấp (Date of issue) từ ngày 06/01/2020 cho đến ngày 27/03/2020 nhưng không thể sang Nhật Bản do Nhật Bản tăng cường biện pháp biên giới.

*  Người đang nộp hồ sơ trong Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam

*  Người có Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú [Thực tập kỹ năng], [Kỹ năng đặc định] được cấp trong khoảng từ ngày 01/10/2019 cho đến ngày 27/03/2020

Sau này, khi Đại sứ quán đã chuẩn bị đầy đủ, dự kiến sẽ tiếp nhận hồ sơ của người xin cấp mới visa ngoài tất cả những trường hợp trên. Khi mở rộng đối tượng tiếp nhận, Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tiếp tục thông báo.  

2. Cách thức tiến hành nộp hồ sơ v.v.

(1) Cách thức tiến hành

Nộp hồ sơ thông qua Đại lý ủy thác do Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam chỉ định (13 công ty, danh sách ở đây)

Trước mắt chúng tôi không tiếp nhận hồ sơ do cá nhân nộp.

Nộp hồ sơ theo đoàn do các công ty phái cử thực tập sinh và các công ty tư vấn du học được Chính phủ Việt Nam cấp phép, và do các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan nộp cho nhân viên của công ty mình thì vẫn được tiếp nhận trực tiếp tại Cửa sổ Lãnh sự như trước đây.

Có thu lệ phí [Biểu phí]

(2) Thời gian mở cửa

 

Ngày làm việc

Từ thứ 2 đến thứ 6

(Ngày lễ v.v. Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ đóng cửa.
Danh sách ngày nghỉ lễ)

Thời gian làm việc

Thời gian nhận hồ sơ

8:30 sáng – 11:30 sáng

Thời gian trả kết quả

1:30 chiều – 4:45 chiều

3. Hồ sơ cần thiết

(1) Mục đích thương mại ngắn hạn

Những người đang nộp hồ sơ xin cấp visa trong Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam hiện nay, trong trường hợp không có thay đổi về mục đích sang Nhật Bản, người mời và người bảo lãnh v.v. thì chỉ cần bổ sung “Bản cam kết” như mục (6) và “Bản kế hoạch hoạt động tại Nhật Bản” như mục (7) dưới đây là đủ.

(1)

 

Giấy tờ do người xin visa chuẩn bị

Hộ chiếu

01 bản gốc

(2)

Đơn khai xin cấp visa (dán sẵn ảnh thẻ 4,5 cm x 4,5 cm)
- Chính chủ người xin visa hãy ký tên vào cuối đơn khai giống chữ ký trong hộ chiếu
-Ghi họ tên người xin visa vào mặt sau của ảnh
-Ảnh bị chỉnh sửa có thể không được tiếp nhận
-Không dập ghim vì chúng tôi phải xử lý bằng máy

[Mẫu Đơn khai] [Chú ý khi điền]

01 bản gốc

(3)

Giấy xác nhận công tác của người xin cấp visa
-Ghi rõ thời gian công tác, lương và chức vụ
-Không chấp nhận Hợp đồng lao động
-Nếu được, hãy làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

01 bản gốc

(4)Giấy tờ do phía Nhật Bản chuẩn bị

Thư mời lý do
-Trường hợp công ty, cơ quan đoàn thể mời thì ghi tên của công ty, cơ quan đoàn thể và họ tên của người mời, sau đó, hãy đóng dấu của người đại diện, dấu chức danh hoặc dấu công ty, cơ quan đoàn thể vào (Dấu cá nhân không được chấp nhận).
-Trường hợp là người nước ngoài v.v. nên không có con dấu thì người có chức danh đại diện công ty, cơ quan đoàn thể hãy ký tên vào.
-Về mục đích nhập cảnh, đề nghị hãy điền chi tiết về kế hoạch hoạt động tại Nhật Bản.
-Trường hợp có nhiều người xin visa cùng một lúc thì hãy đính kèm Danh sách người được mời.

[Mẫu Thư mời lý do] [Mẫu Danh sách người được mời]

01 bản gốc

(5)

Thư bảo lãnh

[Mẫu Thư bảo lãnh]

01 bản gốc

(6)

Bản cam kết
-Yêu cầu cơ quan tiếp nhận, nghiệp đoàn cần phải làm cho từng người xin visa mỗi người 1 bản gốc và nộp 2 bản photocopy.
-Bản photocopy cần thiết khi nhập cảnh Nhật Bản nên khi nộp hồ sơ xong hãy xác nhận rằng đã được hoàn trả lại.
-Bản gốc thì cơ quan tiếp nhận, nghiệp đoàn cần lưu giữ trong vòng 6 tuần sau khi người xin visa nhập cảnh để trường hợp có yêu cầu từ những cơ quan liên quan thì hãy xuất trình.
-Với trường hợp đã có bản gốc thì khi nhập cảnh Nhật Bản hãy xuất trình bản gốc này cho cơ quan kiểm dịch tại sân bay.

[Mẫu Bản cam kết]

02 bản photocopy

(7)

Bản kế hoạch hoạt động tại Nhật Bản
-Cơ quan, đoàn thể tiếp nhận nhất định phải làm cho mỗi người xin visa 01 bản (Bản gốc) và nộp 02 bản photocopy.
-01 bản photocopy cần thiết khi nhập cảnh Nhật Bản nên sau khi nộp, hãy xác nhận rằng đã được trả lại tại cửa sổ tiếp nhận.
-Bản gốc cần được cơ quan, đoàn thể tiếp nhận bảo lưu 06 tuần sau khi người xin visa nhập cảnh Nhật Bản và trình nộp trong trường hợp được cơ quan liên quan yêu cầu.

[Mẫu Bản kế hoạch hoạt động tại Nhật Bản]

02 bản photocopy

(2) Mục đích lưu trú dài hạn

Những người đang nộp hồ sơ xin cấp visa trong Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam hiện nay chỉ cần bổ sung Văn bản do cơ quan tiếp nhận làm có ghi nội dung “Có khả năng tiếp tục tiếp nhận đúng như nội dung hoạt động khi xin cấp Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú” như mục (3), “Bản cam kết” như mục (4) và “Bản kế hoạch hoạt động tại Nhật Bản” như mục (5) dưới đây là đủ.

 

(1)

 

Giấy tờ do người xin visa chuẩn bị

Hộ chiếu

01 bản gốc

(2)

Đơn khai xin cấp visa (dán sẵn ảnh thẻ 4,5 cm x 4,5 cm)
-Chính chủ người xin visa hãy ký tên vào cuối đơn khai giống chữ ký trong hộ chiếu
-Ghi họ tên người xin visa vào mặt sau của ảnh
-Ảnh bị chỉnh sửa có thể không được tiếp nhận
-Không dập ghim vì chúng tôi phải xử lý bằng máy

[Mẫu Đơn khai] [Chú ý khi điền]

01 bản gốc

(3)

Giấy tờ do phía Nhật Bản chuẩn bị

Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú
- Trường hợp sử dụng Giấy chứng nhận tư cách lưu trú quá 3 tháng kể từ ngày cấp thì cần nộp thêm Văn bản do cơ quan tiếp nhận làm có ghi nội dung "Có khả năng tiếp tục tiếp nhận đúng như nội dung hoạt động khi xin cấp Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú" (Mẫu tự do).

(Chú ý) Về thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú
Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú, Bộ Tư Pháp Nhật Bản xét tình hình do ảnh hưởng của Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) đã quyết định đặc cách liên quan đến Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú thông thường có thời hạn hiệu lực “03 tháng” thành: “Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú được cấp từ 01/10/2019 đến 29/01/2021 sẽ được coi là có hiệu lực cho đến ngày 30/04/2021”.

01 bản gốc và 01 bản photocopy

(4)

Bản cam kết
-Yêu cầu cơ quan tiếp nhận, nghiệp đoàn cần phải làm cho từng người xin visa mỗi người 1 bản gốc và nộp 2 bản photocopy.
-Bản photocopy cần thiết khi nhập cảnh Nhật Bản nên khi nộp hồ sơ xong hãy xác nhận rằng đã được hoàn trả lại.
-Bản gốc thì cơ quan tiếp nhận, nghiệp đoàn cần lưu giữ trong vòng 6 tuần sau khi người xin visa nhập cảnh để trường hợp có yêu cầu từ những cơ quan liên quan thì hãy xuất trình.
-Với trường hợp đã có bản gốc thì khi nhập cảnh Nhật Bản hãy xuất trình bản gốc này cho cơ quan kiểm dịch tại sân bay.

[Mẫu Bản cam kết]

02 bản photocopy

(5)

Bản kế hoạch hoạt động tại Nhật Bản
-Cơ quan, đoàn thể tiếp nhận nhất định phải làm cho mỗi người xin visa 01 bản (Bản gốc) và nộp 02 bản photocopy.
-01 bản photocopy cần thiết khi nhập cảnh Nhật Bản nên sau khi nộp, hãy xác nhận rằng đã được trả lại tại cửa sổ tiếp nhận.
-Bản gốc cần được cơ quan, đoàn thể tiếp nhận bảo lưu 06 tuần sau khi người xin visa nhập cảnh Nhật Bản và trình nộp trong trường hợp được cơ quan liên quan yêu cầu.

[Mẫu Bản kế hoạch hoạt động tại Nhật Bản]

02 bản photocopy

Ngoài ra

(Chỉ dành cho người trong tư cách tương ứng)
Hồ sơ cần thiết ứng với từng loại tư cách lưu trú v.v.  (chi tiết xem tại đây
Ví dụ: Chứng nhận sẽ đến 3 tỉnh vùng Đông Bắc Nhật Bản v.v.

 

4. Hạng mục lưu ý (Đề nghị xác nhận trước)

·         Do dự kiến có rất nhiều người nộp hồ sơ mà số lượng có thể cấp lại bị giới hạn, do đó, chúng tôi không quy định thời gian xử lý hồ sơ tiêu chuẩn tính đến lúc trả kết quả.

·         Chúng tôi sẽ không trả lời những câu hỏi riêng liên quan đến đề nghị cấp visa sớm hay thời gian thông báo kết quả do cần phải có thời gian tương đối để xét duyệt. Đề nghị hãy chờ cho đến khi có thể trả kết quả và chúng tôi sẽ liên lạc để thông báo cho người xin (Bao gồm cả Đại lý ủy thác được chỉ định).

·         Trường hợp có số lượng nộp hồ sơ quá nhiều so với số lượng tối đa có thể cấp thì có thể chúng tôi sẽ tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ (Tại thời điểm đó, việc xét duyệt và trả kết quả cho những hồ sơ đã tiếp nhận vẫn sẽ được tiến hành).

·         Tất cả những trường hợp không đầy đủ hồ sơ hay trường hợp không điền đủ nội dung sẽ không được tiếp nhận hồ sơ.

·         Tùy từng trường hợp mà có thể yêu cầu hồ sơ bổ sung hoặc phỏng vấn, nếu bạn không đáp ứng được chúng tôi sẽ kết thúc việc xét duyệt.

·         Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam không công khai lý do cụ thể của trường hợp bị từ chối không được cấp visa.

5. Cửa sổ giải đáp

Hotline hỗ trợ về việc xin visa đi Nhật Bản (chỉ sử dụng tiếng Việt)

Số điện thoại: 1900068880

Thời gian làm việc: Thứ hai đến Thứ sáu (từ 8:30 ~ 17:15)

Thông tin visa, Bộ Ngoại giao Nhật Bản (Trao đổi về visa) (Tiếng Nhật/Tiếng Anh)

Số điện thoại: (+81) 3-5363-3013

Gọi trong nước Nhật Bản: 0570-011000 (Tổng đài tự động)

Thời gian làm việc: Ngày thường từ 9:00 ~ 17:00

II Biện pháp khi nhập cảnh Nhật Bản (Biện pháp biên giới hiện hành và Biện pháp phòng dịch bổ sung)

Liên quan đến việc nhập cảnh Nhật Bản, ngoài việc phải xin cấp mới visa, còn cần phải mang theo [Bản cam kết], [Bản kế hoạch hoạt động tại Nhật Bản] và [Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR] còn cần phải tuân theo các biện pháp sau đây.

Biện pháp phòng dịch bổ sung này là biện pháp cần thiết để phía xí nghiệp, cơ quan tiếp nhận đảm bảo rằng sẽ thực thi quy định. Xí nghiệp, cơ quan tiếp nhận trên cơ sở hiểu rõ về biện pháp này hãy giải thích đầy đủ, cặn kẽ cho các đối tượng áp dụng.

 

Việt Nam

Trước khi xuất cảnh

- Xin cấp mới visa
- Giám sát sức khỏe trong 14 ngày (1)
- Lấy Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR (2)
- Tham gia bảo hiểm y tế dân sự (3)

Nhật Bản

Khi nhập cảnh

-Nộp Phiếu câu hỏi (4)
-Nộp Bản cam kết/ Bản kế hoạch hoạt động tại Nhật Bản (5)
-Tải ứng dụng xác nhận tiếp xúc v.v. (6)

Sau khi nhập cảnh

-Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong 14 ngày (7)
-Giới hạn hoạt động đi lại v.v. giữa nơi lưu trú và nơi làm việc trong vòng 14 ngày căn cứ vào Bản kế hoạch hoạt động tại Nhật Bản (8)
-Lưu lại thông tin vị trí trong 14 ngày (9)

(1)   Giám sát sức khỏe trong 14 ngày

Hãy đo nhiệt độ trong 14 ngày trước khi nhập cảnh Nhật Bản, trong trường hợp nhận thấy có biểu hiện của Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) như sốt (Từ 37.5 độ trở lên) hay có triệu chứng của bệnh về đường hô hấp, mệt mỏi v.v. thì hãy hủy việc sang Nhật Bản. Không cần phải nộp trước bản kết quả mà hãy phản ánh tình trạng sức khỏe vào Phiếu câu hỏi nộp khi nhập cảnh (Tham khảo mục (4) dưới đây).

(2)   Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR

Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR

Hãy xét nghiệm và lấy “Giấy chứng nhận xét nghiệm” trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh Việt Nam () và xuất trình cho phía kiểm dịch sân bay, nộp cho phía xét duyệt nhập cảnh khi nhập cảnh Nhật Bản.

Giờ xuất phát của chuyến bay sẽ sử dụng

Mẫu Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR về nguyên tắc phải sử dụng mẫu theo form quy định, Cơ sở y tế Việt Nam (Có thể xét nghiệm ở bất kỳ cơ sở y tế nào nếu cấp giấy chứng nhận đảm bảo đúng và đủ các thông tin dưới đây) sẽ điền và ký tên vào đó. Trong trường hợp không có cơ sở xét nghiệm cấp ra mẫu này thì cũng có thể nộp theo mẫu tự do, tuy nhiên, sẽ mất thêm thời gian để kiểm dịch và xét duyệt nhập cảnh nên mong nhận được sự thấu hiểu và hợp tác. Mẫu tự do phải được điền toàn bộ các hạng mục bằng tiếng Anh (1) Hạng mục nhân thân (Họ tên, số hộ chiếu, quốc tịch, ngày sinh, giới tính), (2) Nội dung chứng nhận xét nghiệm Covid-19 (Phương pháp xét nghiệm, kết quả xét nghiệm, ngày giờ lấy mẫu, ngày tháng năm quyết định kết quả xét nghiệm, ngày tháng năm trả kết quả xét nghiệm), (3) Thông tin về cơ sở y tế v.v. (Tên cơ sở y tế <Hoặc tên bác sỹ>, địa chỉ cơ sở y tế, con dấu cơ sở y tế <Hoặc chữ ký của bác sỹ>)

(Tham khảo: Cơ sở y tế có khả năng xét nghiệm mà chúng tôi biết)

Bệnh viện 108

   Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

   Số điện thoại: +84-24-6278-4169

   Thời gian cung cấp việc xét nghiệm: các ngày từ thứ hai đến thứ bảy, sáng từ 8 giờ đến 10  giờ, chiều từ 14 giờ đến 15 giờ.

   Giấy tờ cần thiết: Visa hoặc xác nhận cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc tái nhập quốc

                                Vé máy bay

Trung tâm dịch vụ xét nghiệm, tiêm chủng-Viện vệ sinh dịch tễ trung ương (NIHE)

   Địa chỉ: Số 1 phố Yec Xanh, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

   Số điện thoại: +84-903293968 (Cần liên hệ trước khi xét nghiệm)

   Thời gian cung cấp việc xét nghiệm: tất cả các ngày (bao gồm cả thứ Bảy, Chủ nhật) từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.

   Giấy tờ cần thiết: Visa hoặc xác nhận cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc tái nhập quốc

                                Vé máy bay

Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

 Địa chỉ: Số 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội

   (Về cơ sở xét nghiệm: bệnh viện có cơ số cơ sở xét nghiệm được bố trí trong nội thành , đồng thời cũng có thể đến xét nghiệm tại nhà hoặc tại công ty nên hãy gọi điện để được tư vấn cụ thể)

 Điện thoại +84-932-232-016với xét nghiệm cá nhân,+84-913-920-136với xét nghiệm đoàn thể

   Thời gian xét nghiệm 7h3017h các ngày trong tuần( từ thứ 2 đến chủ nhật)

   Giấy tờ cần thiết hộ chiếu

(3)   Tham gia bảo hiểm y tế dân sự

Hãy tham gia bảo hiểm y tế dân sự (Bao gồm bảo hiểm du lịch chi trả chi phí y tế trong thời gian lưu trú) trước khi nhập cảnh. Điều này không giới hạn trong trường hợp đã tham gia chế độ bảo hiểm công của Nhật Bản vào thời điểm nhập cảnh (Bảo hiểm sức khỏe hay Bảo hiểm sức khỏe toàn dân).

(4)   Nộp Phiếu câu hỏi

Hãy điền vào Phiếu câu hỏi được phát trong máy bay cho tất cả hành khách và nộp cho Ban kiểm dịch sân bay.

(5)   Nộp Bản cam kết/ Bản kế hoạch hoạt động tại Nhật Bản

Hãy nộp cho kiểm dịch sân bay bản photocopy của Bản cam kết và Bản kế hoạch hoạt động tại Nhật Bản đã trình khi xin cấp mới visa.

(6)   Tải ứng dụng xác nhận tiếp xúc v.v.

Hãy tải và cài đặt ứng dụng sau đây trước khi nhập cảnh vì sẽ có kiểm tra khi kiểm dịch sân bay và khi xét duyệt nhập cảnh.

     a)  Ứng dụng xác nhận tiếp xúc do Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Xã hội chỉ định

          Hãy sử dụng chức năng của ứng dụng này trong 14 ngày sau khi nhập cảnh. (Cách thức đăng kí)

     b)  Ứng dụng bản đồ (Loại có thể lưu thông tin vị trí)

          Tham khảo mục (9) dưới đây.

(7)   Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong 14 ngày

Điều kiện là không được sử dụng phương tiện giao thông công cộng (Đường sắt, xe bus, taxi, hàng không (Nội địa), tàu thủy v.v.) để di chuyển đến nhà v.v. Hãy đảm bảo trước về phương tiện di chuyển như yêu cầu xí nghiệp tiếp nhận đón tiễn bằng xe riêng v.v.

(8)   Giới hạn hoạt động đi lại v.v. giữa nơi lưu trú và nơi làm việc trong vòng 14 ngày căn cứ vào Bản kế hoạch hoạt động tại Nhật Bản

Trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh, được chấp nhận chỉ hoạt động tại nơi lưu trú và nơi làm việc đã báo cáo trước đó trong bản Bản kế hoạch hoạt động tại Nhật Bản.

(9)   Lưu lại thông tin vị trí trong 14 ngày

Hãy sử dụng ứng dụng bản đồ v.v. và lưu lại thông tin vị trí trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh.

Nguồn: https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona02112020_01.html

Theo Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Tôi là nhà đầu tư nước ngoài, Cổng thông tin đối ngoại có thể cho biết một số nội dung chính của vấn đề cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thân thiện là điểm nhấn trong thu hút đầu tư của Yên Bái trong thời gian gần đây?
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter