Yên Bái Yên Bái Yên Bái
Yên Bái đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu công nghiệp
Xuất bản: 15/01/2021 9:00:00 SA
Lượt đọc: 777

Trong năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án (giảm 03 dự án so với năm 2019) với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1.445 tỷ đồng (giảm 48,24% so với năm 2019), diện tích đất đăng ký trên 36 ha (giảm 56,92% so với năm 2019).

Description: https://yenbai.gov.vn/xuc-tien-dau-tu/noidung/tintuc/PublishingImages/doanhnghiepcbgo.jpg

Công nhân làm việc tại doanh nghiệp sản xuất gỗ thanh ở Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái

Trong đó, 05 dự án đăng ký đầu tư vào KCN Phía Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1.131 tỷ đồng, tổng diện tích đất đăng ký 18,7 ha; 05 dự án đăng ký vào KCN Âu Lâu với tổng vốn đầu tư đăng ký 314 tỷ đồng, tổng diện tích đất đăng ký 17,3 ha.

Lũy kế đến ngày 15/12/2020, các khu công nghiệp của tỉnh đã thu hút được 62 dự án đầu tư đăng ký (gồm: 57 dự án DDI và 05 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 11.828 tỷ đồng, tổng diện tích đất đăng ký đăng ký 345 ha. Trong đó, KCN Phía Nam có 52 dự án đầu tư đăng ký, tổng vốn đầu tư đăng ký 9.484 tỷ đồng, tổng diện tích đất đăng ký 292 ha; KCN Minh Quân có 04 dự án đầu tư đăng ký, tổng vốn đầu tư đăng ký 1.672 tỷ đồng, tổng diện tích đất đăng ký 24 ha; KCN Âu Lâu có 06 dự án đầu tư đăng ký, tổng vốn đầu tư đăng ký 672 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN, tỉnh đã xây dựng phương án phát triển các KCN để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Trong đó, chú trọng xây dựng các KCN mới bám sát đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng của tỉnh như: KCN Y Can - Minh Tiến thuộc huyện Trấn Yên, KCN Tân Hợp thuộc huyện Văn Yên; tăng cường tính liên kết ngành trong phát triển các KCN; hình thành các KCN liên kết ngành nhằm tăng lợi thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN; dần dần hình thành các ngành công nghiệp hỗ trợ, đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh. 

Cùng đó, tỉnh ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp, nâng cao chất lượng xây dựng kết cấu hạ tầng KCN theo hướng xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với các tiện nghi, tiện ích công cộng phục vụ cho KCN; gắn kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào KCN; đa dạng các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN; hỗ trợ tối đa việc thu hút các nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội kinh doanh đầu tư hạ tầng các KCN. 

Tỉnh xác định đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào các KCN, trong đó, ưu tiên đối với các ngành tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh, các ngành nghề có hàm lượng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, các ngành nghề xác định là mũi nhọn phát triển và có lợi thế của tỉnh với tiêu chí phải phù hợp với các quy hoạch chung và đặc thù của tỉnh; chú trọng vào các lĩnh vực có thể khai thác các thế mạnh của tỉnh, như các dự án chế biến nông - lâm sản; ngành sản xuất phụ trợ (linh, phụ kiện); sản xuất năng lượng từ nguyên liệu tái tạo (điện sinh khối); cơ khí, luyện kim (sản xuất thiết bị, khí cụ điện; sản xuất thép tấm, thép ống, ống kẽm, ống nhựa…).

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi và giảm chi phí cho hoạt động của các nhà đầu tư vào các KCN; ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với các KCN để giải quyết hiệu quả, nhanh chóng các vấn đề có liên quan trực tiếp đến đầu tư vào các KCN.

Trong số 26 thủ tục hành chính về lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái, có 07 TTHC được rút ngắn về thời gian thực hiện (với tổng thời gian được rút ngắn là 48 ngày) theo Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Gồm: Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư): được rút ngắn 12 ngày so với quy định tại Luật Đầu tư; Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư): được rút ngắn 04 ngày so với quy định tại Luật Đầu tư; Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: được rút ngắn 03 ngày so với quy định tại Luật Đầu tư; Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh: được rút ngắn 14 ngày so với quy định tại Luật Đầu tư; Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: được rút ngắn 04 ngày so với quy định tại Luật Đầu tư; Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý: được rút ngắn 09 ngày so với quy định tại Luật Đầu tư; Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý: được rút ngắn 02 ngày so với quy định tại Luật Đầu tư.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh sẽ tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng - kỹ thuật đồng bộ, thu hút được nhiều dự án công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh./.

Theo: Cổng thông tin điện tử

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter