Yên Bái Yên Bái Yên Bái
Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision) tại Việt Nam

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVI) là tổ chức phi chính phủ bắt đầu thực hiện các hoạt động cứu trợ khẩn cấp ở Việt Nam từ năm 1988 và mở văn phòng đại diện tại Hà Nội năm 1990.

Kể từ năm 1990, WVI đã hợp tác cùng Chính phủ, người dân Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác triển khai nhiều hoạt động cứu trợ, hỗ trợ phát triển và vận động chính sách. Đến nay, WVI đã triển khai các chương trình, dự án trên 15 tỉnh, thành phố khắp cả nước với tổng vốn viện trợ lên đến 20 triệu USD/năm.

Là tổ chức hoạt động vì trẻ em, WVI Việt Nam tập trung chủ yếu vào thực hiện các hoạt động vì an sinh của trẻ em, trọng tâm vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, sự tham gia của trẻ và bảo vệ trẻ em. Hàng năm, khoảng 3 triệu trẻ em được hưởng lợi từ các chương trình của WVI tại Việt Nam.

WVI và các chương trình, dự án tại Yên Bái

WVI bắt đầu hoạt động tại Yên Bái từ năm 2004 với Chương trình phát triển vùng huyện Văn Yên. Đến nay, WVI đã thực hiện 06 chương trình phát triển vùng và 03 dự án tại Yên Bái với tổng vốn viện trợ lên tới 13,31 triệu USD, tương đương gần 295 tỷ đồng.

Các chương trình, dự án của WVI thực hiện nhằm hỗ trợ trẻ em và cộng đồng tại những xã vùng cao khó khăn ở Yên Bái. Cộng đồng được tạo điều kiện tham gia vào quá trình lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá dự án cùng với chính quyền và các bên liên quan. Đồng thời tập trung nâng cao khả năng tiếp cận nền giáo dục chất lượng, cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng, cải thiện nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường, bảo vệ quyền trẻ em, xây dựng năng lực, giảm thiểu rủi ro thiên tai cho cộng đồng.

Số người hưởng lợi trực tiếp từ các chương trình, dự án WVI là 66.780 người, trong đó có 22.000 trẻ em. Các em được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng hơn, được cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe nhờ được sử dụng nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường, được lắng nghe và được tôn trọng, bảo vệ về quyền lợi.

Trong năm tài chính 2017, WVI cam kết tiếp tục viện trợ 2,26 triệu USD (tương đương 50,25 tỷ đồng) cho các chương trình, dự án đang triển khai tại Yên Bái.

Chương trình phát triển vùng (ADP) - Vì an sinh trẻ em

Chương trình phát triển vùng là chương trình phát triển cộng đồng có tính lồng ghép và dài hạn, thường kéo dài từ 10 - 15 năm và được thực hiện tại những vùng khó khăn nhất. CTPTV chú trọng đến tính bền vững, sự tham gia và làm chủ của người dân nhằm cải thiện chất lượng sống cho cộng đồng, đặc biệt là trợ giúp trẻ em, người nghèo và những người gặp khó khăn.

CTPTV bao gồm 05 dự án hợp phần: bảo trợ trẻ em; giáo dục; xây dựng năng lực; y tế và nước sạch, vệ sinh môi trường; phát triển sinh kế.

Hợp phần bảo trợ trẻ em thực hiện với mục tiêu tăng cường sự chăm sóc và bảo vệ trẻ thông qua chương trình trợ dựa vào cộng đồng.

Hợp phần giáo dục thực hiện việc cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận giáo dục và chăm sóc trẻ 3 - 5 tuổi. Cải thiện chất lượng giáo dục, đặc biệt là khả năng đọc hiểu tiếng Việt cho học sinh tiểu học và cải thiện kỹ năng sống cho trẻ 11 - 15 tuổi.

Hợp phần xây dựng năng lực thực hiện nâng cao năng lực quản lý và hoạt động phát triển cho các thành viên Ban quản lý chương trình xã và Ban phát triển thôn. Cải thiện năng lực vận hành cho các tổ nhóm dựa vào cộng đồng.

Hợp phần Y tế và nước sạch, vệ sinh, môi trường nhằm cải thiện điều kiện dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi. Cải thiện điều kiện về nước sạch, vệ sinh, môi trường cho cộng đồng; tăng cường thực hành phòng tránh tai nạn thương tích cho bà mẹ và người chăm sóc có trẻ dưới 15 tuổi.

Hợp phần Phát triển sinh kế: Cải thiện năng suất lúa thông qua mô hình canh tác lúa bền vững và kỹ thuật chăn nuôi, nâng cao cơ hội tiếp cận thị trường và nghề nghiệp cho các hộ gia đình có trẻ dưới 18 tuổi.

Chương trình phát triển vùng của WVI đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em, giảm tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi. Tỷ lệ nhập học của trẻ cấp mầm non vùng dự án tăng từ 66 - 100%, số trẻ có khả năng đọc hiểu ở tuổi 11 tăng khoảng 4%/năm, trẻ yêu thích việc đọc sách hơn, thanh thiếu niên hoàn thành các khóa đào tạo nghề do WVI tổ chức có việc làm và thu nhập ổn định. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm 4 - 5%, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm 3%. Mô hình Câu lạc bộ dinh dưỡng tại địa phương vận hành có hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân.

Phát triển sinh kế, xóa nghèo bền vững: WVI thực hiện lồng ghép các hoạt động hỗ trợ vào chương trình xóa đói giảm nghèo tại vùng dự án, như mô hình hỗ trợ con giống, vật nuôi cho các hộ nghèo; tập huấn kỹ thuật thâm canh, canh tác và quản lý giống lúa bền vững, phương pháp sản xuất phân hữu cơ. Đồng thời tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với chuỗi giá trị tại địa phương, phát triển kinh doanh, khuyến khích tiết kiệm và tín dụng nhỏ thông qua dịch vụ tài chính vi mô.

Ngoài ra, CTPTV còn giúp nâng cao năng lực cho cộng đồng nhằm cải thiện an sinh trẻ em và quản lý rủi ro thảm họa, thiên tai. Mô hình Ban phát triển thôn bản hoạt động hiệu quả và có nhiều dự án sáng kiến phát triển cộng đồng được thực hiện.

Ban phát triển thôn bản là loại hình tổ chức dựa vào cộng đồng với thành viên là lãnh đạo và người dân địa phương, chịu trách nhiệm dẫn dắt quá trình lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá các sáng kiến phát triển cộng đồng, giúp giải quyết nhu cầu cho các hộ gia đình, đặc biệt là trẻ em.

Câu lạc bộ dinh dưỡng người Hmông thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu

Trung tâm Dịch vụ đối ngoại tỉnh Yên Bái

 

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter