Yên Bái Yên Bái Yên Bái
Báo cáo tình hình trển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021 tỉnh Yên Bái

Báo cáo khác

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter