Yên Bái Yên Bái Yên Bái

Yên Bái có tổng diện tích đất tự nhiên là 6.887,67 km2. Trong đó diện tích nhóm đất nông nghiệp là  588.094 ha, chiếm 85,40% diện tích đất tự nhiên, diện tích nhóm đất phi nông nghiệp 54.478 ha chiếm 7,89%, diện tích đất chưa sử dụng là 46.195 ha chiếm 6,71%. Tỷ lệ che phủ của rừng đạt khoảng trên 62%, đứng thứ 2 trong cả nước.

Tỉnh Yên Bái có nhiều loại đất thích hợp cho trồng lúa nước, cây mầu, cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm, trồng rừng phòng hộ và trồng rừng kinh tế... tập trung vào các loại đất điển hình sau: Đất phù sa, chiếm 1,33% diện tích tự nhiên của tỉnh; đất xám, chiếm 82,57%; đất đỏ, chiếm 1,76%; đất mùn alít, chiếm 8,1%.

Yên Bái là tỉnh có thế mạnh để phát triển công nghiệp chế biến gỗ và các sản phẩm từ lâm nghiệp với diện tích rừng tự nhiên có 231.563,7 ha, diện tích rừng trồng 174.667,1 ha, sản lượng gỗ có thể khai thác đạt gần 459.050 m3 gỗ các loại như keo, bồ đề, bạch đàn… và trên 120.000 tấn tre, vầu, nứa.

Tổng diện tích cây chè của toàn tỉnh là 7.820 ha, sản lượng chè búp tươi đạt khoảng 75.000 tấn với vùng chè tập trung ở các huyện Văn Chấn 4.780 ha, Trấn Yên 904 ha, Yên Bình 762 ha. Yên Bái có diện tích quế lớn nhất nước và chất lượng quế thuộc vào loại tốt nhất, với diện tích 67.500 ha, trồng tập trung ở các huyện Văn Yên (40.000 ha), huyện Trấn Yên (10.200 ha), huyện Văn Chấn (5.000 ha). Sản lượng hàng năm thu hoạch trên 9.000 tấn vỏ quế khô/năm. Diện tích sắn tại tỉnh hiện có khoảng trên 12.000 ha, sản lượng đạt gần 240.000 tấn/năm, tập trung tại các huyện Văn Yên (trên 5.800 ha), Yên Bình (trên 2.500 ha).

 

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter