Yên Bái Yên Bái Yên Bái
Yên Bái ban hành Kế hoạch Văn hóa đối ngoại năm 2020
Ngày xuất bản: 14/08/2020 2:43:59 SA

Nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa đối ngoại trong thời gian tới, ngày 28/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về văn hóa đối ngoại năm 2020 của tỉnh Yên Bái.

Kế hoạch được xây dựng với mục đích quảng bá giới thiệu hình ảnh Yên Bái đến với bạn bè quốc tế, nhằm đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế và tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược văn hóa đối ngoại UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Văn hóa đối ngoại năm 2020 của tỉnh Yên Bái.

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái tham gia giao lưu Văn hóa tại thị xã Nghĩa Lộ.

Trong đó tỉnh Yên Bái sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa đối ngoại; Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh, bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Yên Bái với các đối tác, du khách trong và ngoài nước thông qua các chương trình, sự kiện, các lễ hội văn hóa, biểu diễn nghệ thuật...

Trong năm 2020, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương về văn hóa đối ngoại; Quảng bá, giới thiệu hình ảnh Yên Bái bằng 04 ngôn ngữ Việt, Anh, Hàn, Nhật trên Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái; Triển khai các nhiệm vụ thông tin đối ngoại với Lào; Tập huấn nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại; Hợp tác với một số cơ quan báo chí, phương tiên thông tin đại chúng của Trung ương sản xuất chương trình truyền hình đối ngoại nhằm tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Yên Bái; Tuyên truyền các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua các cơ quan báo chí và Cổng thông tin điện tử, Cổng thông tin đối ngoại của tỉnh; Thực hiện công tác thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động đối ngoại của tỉnh; Quảng bá hình ảnh Yên Bái thông qua các sư kiện xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại của tỉnh; Xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật, lễ hội; Quảng bá các sản phẩm hàng hóa Yên Bái; Xuất bản các ấn phẩm truyền thông quảng bá tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh...

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các hoạt động văn hóa đối ngoại được triển khai phải đảm bảo chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Văn hóa đối ngoại phải gắn kết chặt chẽ với chính trị, kinh tế đối ngoại, trong đó văn hóa đối ngoại là nền tảng tinh thần góp phần tăng cường tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị với bạn bè quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các đơn vị và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch ngoại giao văn hóa năm 2020 của tỉnh.

Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại tỉnh Yên Bái

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter