Yên Bái Yên Bái Yên Bái

 Mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa tỉnh Yên Bái (Việt Nam) và tỉnh Val-de-Marne (Cộng hòa Pháp) đã được hai bên dày công vun đắp từ nhiều năm nay. Năm 1995, là năm đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Val-de-Marne, trên cơ sở Nghị định thư hợp tác giữa Bộ Tài chính Pháp và Chính phủ Việt Nam. Qua từng giai đoạn, mối quan hệ này đã ngày càng được củng cố và phát triển.

Trong hai mươi năm qua, tỉnh Val-de-Marne đã dành cho tỉnh Yên Bái nhiều sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả, thông qua các dự án hợp tác trên các lĩnh vực: Y tế, Văn hóa và phát huy giá trị di sản, Cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phát triển kinh tế, Quy hoạch và môi trường với kinh phí ước tính trên 100 tỷ đồng... Đồng thời tỉnh Val-de-Marne đã đón gần 200 cán bộ của tỉnh Yên Bái thuộc các lĩnh vực trên sang Pháp để học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kỹ năng... Hoạt động trao đổi các đoàn Lãnh đạo cũng như các đoàn chuyên gia của hai tỉnh đã giúp các chương trình hợp tác được triển khai thuận lợi, giúp cho cán bộ, người dân hai tỉnh hiểu biết thêm về văn hóa, con người của hai tỉnh, hai đất nước, giúp tỉnh Yên Bái tăng cường thêm tình đoàn kết hữu nghị và từng bước hội nhập quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Các dự án hợp tác đã góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái giúp tỉnh từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Mười năm đầu tiên của chương trình hợp tác (1995 - 2005), các hoạt động hợp tác tập trung vào cải thiện kỹ năng chuyên môn cho cán bộ trên các lĩnh vực y tế, nước sạch và xử lý nước thải, cung cấp trang thiết bị cho bênh viện tỉnh Yên Bái với tổng ngân sách ước đạt 2 triệu Euros tương đương gần 50 tỷ đồng Việt Nam.

Bắt đầu từ năm 2006, hai tỉnh đã quyết định đa dạng hóa các chủ đề hợp tác dựa trên thỏa thuận khung với thời hạn 3 năm được ký kết bởi Lãnh đạo hai tỉnh vào tháng 5/2006 tại tỉnh Val-de-Marne.

Việc ký thoả thuận hợp tác đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh, các lĩnh vực nước, y tế, văn hoá và phát triển nông thôn đã được Lãnh đạo hai tỉnh đặc biệt quan tâm. Tổng ngân sách tỉnh Val-de-Marne đã hỗ trợ giai đoạn này ước đạt 254.000 Euros tương đương 7,5 tỷ đồng.

Sau thỏa thuận hợp tác cấp địa phương đầu tiên (2006 - 2009), Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Hội đồng tỉnh Val-de-Marne đã quyết định tiếp tục phương thức hợp tác tương tự cho giai đoạn 2010 - 2013. Trong giai đoạn hợp tác này, mỗi lĩnh vực hợp tác đều có những mục đích đặc thù, trong mỗi lĩnh vực đều đưa vào những dự án cụ thể. Ngoài các lĩnh vực hợp tác của thỏa thuận cũ, thỏa thuận 2010 - 2013 còn có thêm lĩnh vực phát triển kinh tế góp phần nâng cao đời sống cho người dân tỉnh Yên Bái. Giai đoạn này hai tỉnh đã cùng đóng góp và huy động tài trợ cho chương trình hợp tác giữa hai tỉnh đạt 21,75 tỷ đồng, trong đó tỉnh Val-de-Marne đóng góp 15,32 tỷ đồng.

Tiếp nối thành quả đã đạt được, ngày 18/9/2013, hai tỉnh đã ký kết Thỏa thuận khung hợp tác giai đoạn 2014 - 2019. Theo đó hai bên tiếp tục cùng nhau triển khai các hoạt động hợp tác, củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị thông qua việc triển khai các dự án trên các lĩnh vực: Nước, Y tế, Văn hóa, Phát triển nông thôn, Đào tạo và nâng cao năng lực. So với giai đoạn 2010 - 2013, đã có thêm một số lĩnh vực hợp tác mới như: Lĩnh vực Hỗ trợ chính sách công và Chính sách dự phòng liên quan tới cộng đồng...

Ông Christian Favier - Chủ tịch Hội đồng tỉnh Val-de-Marne và Ông Phạm Duy Cường - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại buổi ký Thỏa thuận khung hợp tác giai đoạn 2014 – 2019 (tháng 9/2013)

Kết quả của những hoạt động hợp tác này đã góp phần quan trọng phục vụ cho lợi ích thiết thực của cả hai nước, góp phần giải quyết những vấn đề của toàn cầu nói chung và những lĩnh vực mà tỉnh Yên Bái và tỉnh Val-de-Marne có sự tương đồng nói riêng. Các hoạt động hợp tác hướng tới ba mục tiêu: cải thiện, nâng cao đời sống của người dân, nâng cao năng lực cho cán bộ, chuyên gia hai địa phương và tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai địa phương.

Trong thời gian tới, các hoạt động hợp tác sẽ được thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ trong việc đề xuất những nội dung hợp tác. Tăng cường các hoạt động khảo sát, đánh giá cụ thể nhu cầu của địa phương hưởng lợi, từ đó xây dựng kế hoạch ngân sách cho hoạt động, trên cơ sở chia sẻ nguồn lực tài chính và trách nhiệm giữa các bên đối tác. Với quan hệ hợp tác tốt đẹp đã có giữa hai tỉnh Yên Bái và Val-de-Marne, các hoạt động hợp tác sẽ được triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, góp phần tăng cường và củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Pháp nói chung và tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai địa phương Yên Bái - Val-de-Marne nói riêng.

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter