Yên Bái Yên Bái Yên Bái

Văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Câu hỏi:

 •         Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn

 • Câu trả lời:
     

   Sở Ngoại vụ có ý kiến trả lời công dân cụ thể như sau:

            1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái hiện chưa ban hành "Quyết định ban hành Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh" do trong "Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC" có chứa thủ tục hành chính chưa được luật giao.

            2. Các căn cứ để xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) đang được áp dụng:

            - Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006; Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

            - Quy chế số 01-QC/TU ngày 30/11/2015 của Tỉnh ủy Yên Bái về thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh;

  3. Về một số quy định cụ thể:

  (i) Về các trường hợp được xét cấp thẻ ABTC: được quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg.

  (ii) Về Thẩm quyền xét cho sử dụng thẻ ABTC: được quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg.

  (iii) Về thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp mới thẻ ABTC và thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ ABTC yêu cầu có văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền ... được quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 1 Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg, Điều 5, Điều 6 Thông tư số 28/2016/TT-BCA;

  Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Ngoại vụ được giao là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép sử dụng thẻ ABTC theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Quy chế số 01-QC/TU của Tỉnh uỷ Yên Bái. Theo đó, cá nhân khi có nhu cầu làm thẻ ABTC sẽ nộp hồ sơ về Sở Ngoại vụ, sau khi xin ý kiến các sở, ngành liên quan, Sở Ngoại vụ sẽ tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và có văn bản gửi Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc cho phép sử dụng thẻ ABTC.

  Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Ngoại vụ để được hướng dẫn cụ thể hơn. Thông tin liên hệ:

            Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái

  Điện thoại: 02163.857.746;

  Fax: 02163.857.745;

  Email: songoaivu@yenbai.gov.vn;

  Website: http://doingoai.yenbai.gov.vn/

  Sở Ngoại vụ đề nghị Cổng Thông tin điện tử chuyển ý kiến trả lời đến công dân./.


   Các câu hỏi khác
 •        Văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 •        Doanh nghiệp hỏi
 •        Doanh nghiệp hỏi
 •        Nhà đầu tư nước ngoài hỏi
 •        Doanh nghiệp hỏi
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

  Bộ máy hành chính

  Chuyên mục hỏi đáp

  đặt câu hỏi

      Câu hỏi:

 • Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn
 • Ngoại giao kinh tế

  Hợp tác quốc tế

  Văn hóa - Du lịch

  Lượt truy cập

  visitor counter