Yên Bái Yên Bái Yên Bái

Nhà đầu tư nước ngoài hỏi

Câu hỏi:

 •         Tôi là nhà đầu tư nước ngoài, Cổng thông tin đối ngoại có thể cho biết một số nội dung chính của vấn đề cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thân thiện là điểm nhấn trong thu hút đầu tư của Yên Bái trong thời gian gần đây?

 • Câu trả lời:
     

  Xác định việc cải thiện môi trường đầu tư. nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong phát triển kinh tế - xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 1443 /QĐ-UBND ngày 10/8/2015 về việc ban hành Chương trinh hành động "Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)" tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015- 2020. Với mục tiêu tập trung cải thiện nâng cao chất lượng điều hành của bộ máv chính quvền, lấy cải cách hành chính làm khâu đột phá. tạo sự chuyên biển căn bản vẻ chất lượng bộ máv hành chính. Theo đó, phân công cụ thể cho từng ngành trong việc nâng cao các chỉ số cạnh tranh của tỉnh như: Chỉ số Gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai. Tính minh bạch, Chi phí thời gian...Do đó, công khai, đơn giản hóa thủ tục hành chính; giảm thiểu thời gian giải quyết thủ tục hành chính… tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư tại địa phương.

  Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Yên Bái hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020. Theo đó, việc thực hiện đầy đủ, nhất quán những cải cách quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và các Nghị định hướng dẫn thi hành về Khởi sự doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, kết nối điện tử, đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian trong giải quyết các thủ tục hành chính về thuế, bảo hiểm xã hội, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan...góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giảm thời gian chi phí hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch để hấp dẫn các Nhà đầu tư.

  Đối với cải cách hành chính, để đảm bảo tính công khai minh bạch và đảm bảo quyền được phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

   


   Các câu hỏi khác
 •        Văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 •        Doanh nghiệp hỏi
 •        Doanh nghiệp hỏi
 •        Nhà đầu tư nước ngoài hỏi
 •        Doanh nghiệp hỏi
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

  Bộ máy hành chính

  Chuyên mục hỏi đáp

  đặt câu hỏi

      Câu hỏi:

 • Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn
 • Ngoại giao kinh tế

  Hợp tác quốc tế

  Văn hóa - Du lịch

  Lượt truy cập

  visitor counter