Yên Bái Yên Bái Yên Bái

Doanh nghiệp hỏi

Câu hỏi:

 •         Yên Bái là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế còn khó khăn, vậy để phát triển du lịch bền vững thì tỉnh Yên Bái có chủ trương và chính sách gì ưu tiên với ngành du lịch và doanh nghiệp làm du lịch?

 • Câu trả lời:
     

  Ủy ban nhân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 24/2015/QĐ- UBND ngày 29/12/2015 Quy định chính sách khuyến khích đầu tư ưu đãi, thu hút đầu tư trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì sửa đối, bố sung một số nội dung tại quy định Chính sách khuyến khích đầu tư vào sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020.

  Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TƯ ngày 18/10/2016 của Tỉnh ủy Yên Bái thông qua tại Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch đang chủ trì xây dựng chính sách thu hút đầu tư đặc thù cho phát triển du lịch, cơ chế phù hợp để xã hội hóa, khuyến khích và huy động tối đa nguồn vốn của doanh nghiệp trong và ngoài nước cho các dự án trọng điểm phát triển các vùng du lịch của tỉnh. Cải cách thủ tục hành, hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện thuận lợi cho các nàh đầu tư triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

   


   Các câu hỏi khác
 •        Văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 •        Doanh nghiệp hỏi
 •        Doanh nghiệp hỏi
 •        Nhà đầu tư nước ngoài hỏi
 •        Doanh nghiệp hỏi
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

  Bộ máy hành chính

  Chuyên mục hỏi đáp

  đặt câu hỏi

      Câu hỏi:

 • Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn
 • Ngoại giao kinh tế

  Hợp tác quốc tế

  Văn hóa - Du lịch

  Lượt truy cập

  visitor counter