Yên Bái Yên Bái Yên Bái
Yên Bái: Nhiều giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Xuất bản: 07/08/2020 10:31:00 SA
Lượt đọc: 1438

Đến hết tháng 3/2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 27 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp chủ trương đầu tư đang triển khai hoạt động.

Description: http://yenbai.gov.vn/xuc-tien-dau-tu/noidung/tintuc/PublishingImages/HIEN%20TRANG/8.4.20202.jpg

Trên cơ sở tiềm năng sẵn có, tỉnh Yên Bái tiếp tục kêu gọi thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến nông lâm sản, trồng rừng kinh tế, phát triển du lịch, lắp ráp ô tô...

Trong Quý I năm 2020, các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện đầu tư với tổng số vốn đạt khoảng 1,98 triệu USD, tương đương 46,54 tỷ đồng, bằng 26,86% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư từ nước ngoài là 1,98 triệu USD, bằng 26,86% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu vào các hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng...

Trong Quý I năm 2020, tỉnh Yên Bái thực hiện tiếp nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1 dự án. Đó là Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đá cẩm thạch Lục với tổng số vốn đăng ký là 2,02 triệu USD, tương đương 47,21 tỷ đồng; công suất dự án: 5.400m3 sản phẩm/năm, tương đương 216.000 m2 sản phẩm/năm.

Tình hình thực hiện vốn đầu tư Quý 1/2020 của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt thấp hơn so với kế hoạch đề ra và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn ra phức tạp trên thế giới và tại Việt Nam. Do vậy, một số các nhà đầu tư từ Trung Quốc, Đài Loan chưa sang Việt Nam từ tết Nguyên Đán nên các doanh nghiệp gặp khó khăn trong điều hành hoạt động sản xuất, hoàn thiện các thủ tục sau cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện đầu tư dự án; một số dự án có số vốn đăng ký lớn đang trong giai đoạn đầu tư.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cũng đã tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt là đối với các công ty không triển khai thực hiện hoặc thực hiện dự án chậm so với tiến độ cam kết và xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào Quý 11/2020. Qua rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án chậm tiến độ thì nguyên nhân chủ yếu là do năng lực tài chính của nhà đầu tư còn hạn chế, nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất không ổn định. Do đó, tỉnh Yên Bái đã và đang tạo điều kiện cho một số nhà đầu tư có tiến độ thực hiện dự án chậm nhưng vẫn cam kết đầu tư, được tiếp tục hoàn thiện các thủ tục sau đầu tư.

Trong thời gian tới tỉnh Yên Bái tiếp tục rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ, không triển khai thực hiện vi phạm pháp luật về đầu tư để tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Dự kiến tiếp nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ch 02 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng mức đầu tư đăng ký khoảng 13 triệu USD, tương đương 305 tỷ đồng; dự kiến vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đạt khoảng 45 triệu USD, tương đương 1.057,5 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các dự án thuộc lĩnh vực dệt may, chăn nuôi, sản xuất gỗ tấm gỗ lát sàn và một số dự án khác thuộc lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản.

Để đạt được mục tiêu đề ra thì các giải pháp chính là tăng cường, nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến đầu tư, hoàn thiện cơ chế chính sách vận động và xúc tiến đầu tư, tạo môi trường đầu tư cởi mở, minh bạch và hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm kiếm cơ hội đầu tư và thực hiện đầu tư; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn, kịp thời giải quyết các kiến nghị của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong thẩm định cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng tiến độ đã cam kết. Trên cơ sở tiềm năng sẵn có, tỉnh Yên Bái tiếp tục kêu gọi thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến nông lâm sản, trồng rừng kinh tế, phát triển du lịch, lắp ráp ô tô... Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào các khu du lịch, khu, cụm công nghiệp của tỉnh và của các huyện, thị xã, thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các dự án đang thực hiện trên địa bàn, nhằm phát hiện sớm những khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án. Tiếp tục rà soát, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án triến khai chậm, kém hiệu quả nhằm tạo môi trường đầu tư, thông thoáng, minh bạch nhằm hấp dẫn các nhà đầu tư đến tìm hiếu cơ hội và tiến hành đầu tư tại tỉnh.

Ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hệ thống hạ tầng ngoài hàng rào các khu, cụm công nghiệp, như cấp điện, nước, đường giao thông... làm tốt công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư đúng tiến độ đề ra.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho các dự án đầu tư. Chú trọng đào tạo lao động có kỹ thuật ở các ngành nghê khai thác chế biến khoáng sản, cơ khí sửa chữa nhỏ. Đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề hiện có.

Theo: Cổng thông tin điện tử

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter