Yên Bái Yên Bái Yên Bái
Yên Bái: Tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao
Xuất bản: 25/12/2018 10:11:00 SA
Lượt đọc: 6827

Nhằm gia tăng hiệu suất và giá trị kinh tế cho các sản phẩm nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, trong những năm qua tỉnh Yên Bái đã có bước tiến mới, tạo đột phá giúp tăng tính cạnh tranh, chuyển nền nông nghiệp theo số lượng là chủ yếu sang nền nông nghiệp chất lượng, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị canh tác.

Mô hình trồng cà chua trong nhà lưới của Hợp tác xã Thanh niên Q&C, huyện Văn Yên.

Tỉnh Yên Bái đã quy hoạch và phát triển vùng chè công nghiệp trên 11.000 ha, măng tre Bát độ 3.000 ha, quế trên 30.000 ha, cây ăn quả 8.500 ha, vùng lúa hàng hóa 5.000 ha, gần 200.000 ha rừng kinh tế và khoảng trên 2.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản... Bên cạnh đó, còn có những loại cây đặc sản như hồng không hạt, cam sành (Lục Yên), nếp Tan Tú Lệ, chè đặc sản Suối Giàng (Văn Chấn), gạo Bạch Hà, bưởi Đại Minh (Yên Bình)...Bước đầu, tỉnh đã triển khai, đầu tư, hỗ trợ hình thành vùng sản xuất rau an toàn hơn 17 ha, có 2 ha sản xuất rau thủy canh đạt tiêu chuẩn VietGAP; 12 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, áp dụng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chứng nhận VietGAP cho 3 cơ sở chăn nuôi lợn, 3 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, hình thành 13 chuỗi liên kết theo hình thức khép kín đã được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Để khuyến khích, thu hút cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao chuỗi giá trị. Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành có liên quan tiếp tục rà soát kết quả thực hiện công tác quy hoạch ngành nông nghiệp, trên cơ sở đó, phối hợp đề xuất xây dựng vùng sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh, trong đó, ưu tiên xác định lựa chọn đối tượng sản xuất có giá trị kinh tế cao, áp dụng nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, thiết lập kênh tiêu thụ phân phối sản phẩm ổn định, dài hạn để mang lại hiệu quả kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội từng địa phương; Rà soát quy hoạch sử dụng đất, lồng ghép các nguồn lực khác nhau để hoàn thiện các hệ thống hạ tầng nhằm phục vụ sản xuất... Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách tạo hành lang pháp lý phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước hình thành vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm mà tỉnh có lợi thế, ưu tiên triển khai các dự án phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng chè, quế, cây ăn quả, vùng lúa hàng hóa và các loại cây đặc sản, sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; trồng rừng kết hợp chế biến gỗ; xây dựng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tiêu thụ sản phẩm an toàn, chất lượng cao; nâng cấp cơ sở hạ tầng sản xuất giống vật nuôi; cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi thủy sản tập trung và sản xuất giống thủy sản tập trung trên địa bàn tỉnh…

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter