Yên Bái Yên Bái Yên Bái
Tập trung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Xuất bản: 25/12/2018 10:17:00 SA
Lượt đọc: 3994

Nhằm mục tiêu từng bước hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về nhận thức của toàn dân đối với thực hiện các chính sách, quy định về bảo hiểm xã hội, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch thực hiện các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2021 có khoảng 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.

Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2021 có khoảng 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 20% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 40% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 90%.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND  tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tạo sự đồng thuận trong cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới nội dung tuyên truyền nhằm đảm bảo các đối tượng tiếp cận đầy đủ thông tin, nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; thực hiện nghiêm các biện pháp xử phạt theo quy định đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter