Yên Bái Yên Bái Yên Bái
 • UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch Hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2018 - 2020

  Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2018 -  2020 của tỉnh Yên Bái.

 • Yên Bái: Sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2016 - 2020

  HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020.

 • Tổng kết Chương trình Cà phê doanh nhân năm 2018 và tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

  Chiều 20/12, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhằm tổng kết Chương trình Cà phê doanh nhân - "Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp" năm 2018 và tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã.

 • Sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 • Tập trung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

  Nhằm mục tiêu từng bước hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về nhận thức của toàn dân đối với thực hiện các chính sách, quy định về bảo hiểm xã hội, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch thực hiện các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

 • Phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc thù miền Tây Yên Bái

  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc thù miền Tây Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 • 121-126 of 320<  ...  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  ...  >

  Bộ máy hành chính

  Chuyên mục hỏi đáp

  đặt câu hỏi

  Ngoại giao kinh tế

  Hợp tác quốc tế

  Văn hóa - Du lịch

  Lượt truy cập

  visitor counter