Yên Bái Yên Bái Yên Bái
 • Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
 • Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái tháng 11/2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 12/2017
 • Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái tháng 10/2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 11/2017
 • Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái tháng 9/2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 10/2017
 • Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái tháng 8/2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 9/2017
 • Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái tháng 7/2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2017
 • Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái tháng 6/2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 7/2017
 • Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái tháng 5/2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6/2017
 • Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái tháng 4/2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 5/2017
 • Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái Quý I/2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II/2017
 • Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái tháng 02/2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 03/2017
 • Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái tháng 01/2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 02/2017
 • Bộ máy hành chính

  Chuyên mục hỏi đáp

  đặt câu hỏi

      Câu hỏi:

 • Do doanh nghiệp ký kết các hợp đồng xuất khẩu ván ép với các nước Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc nên tôi thường xuyên đi công tác nước ngoài. Tôi muốn tìm hiểu thêm về thẻ ABTC là gì, đối tượng nào được cấp thẻ?
 • Ngoại giao kinh tế

  Hợp tác quốc tế

  Văn hóa - Du lịch

  Lượt truy cập

  visitor counter