Yên Bái Yên Bái Yên Bái

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH YÊN BÁI

 

Họ và tên: Ông Vũ Xuân Sáng

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 0216. 3857. 746

 Email: songoaivu@yenbai.gov.vn

 

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Do doanh nghiệp ký kết các hợp đồng xuất khẩu ván ép với các nước Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc nên tôi thường xuyên đi công tác nước ngoài. Tôi muốn tìm hiểu thêm về thẻ ABTC là gì, đối tượng nào được cấp thẻ?
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter