Yên Bái Yên Bái Yên Bái

Bài phát biểu của Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại buổi Hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái và tỉnh Xay Nha Bu Ly

Kính thưa: Đồng chí Phổng Sạ Văn SỊT THẠ VÔNG Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Nha Bu Ly

Thưa các quý vị đại biểu và toàn thể các Đồng chí!

Trước hết thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tôi xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phổng Sạ Văn SỊT THẠ VÔNG - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Nha Bu Ly và các đồng chí đại biểu của tỉnh Xay Nha Bu Ly.

Xin gửi tới các đồng chí những tình cảm thân thiết, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam thành công tốt đẹp.

Thưa các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!

Để đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn có thể hiểu hơn về tỉnh Yên Bái, tôi xin chia sẻ một số thông tin cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua và trong 10 tháng đầu năm 2018.

Yên Bái là tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam có diện tích tự nhiên 6.889 km², dân số hơn 800.000 người với 30 dân tộc, trong đó dân tộc kinh chiếm đa số (khoảng 45%). Toàn tỉnh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 07 huyện, 01 thành phố; 01 thị xã với 180 xã, phường, thị trấn.

Trong những năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa tỉnh Yên Bái tiếp tục phát triển toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII.

Nhìn tổng thể Yên Bái có mức phát triển trung bình so với các tỉnh miền núi Phía Bắc Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,22%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt khoảng 31 triệu đồng/người/năm (tương đương 1.350 USD).

Năm 2018 tỉnh Yên Bái xác định các lĩnh vực trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội là: "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường thu hút đầu tư; tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông; đào tạo phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn".

Trong 10 tháng đầu năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái đều đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự báo năm 2018 kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá với GRDP tăng 6,3%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng lĩnh vực nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ (nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 22,33%; công nghiệp và xây dựng chiếm 25,77%; dịch vụ chiếm 48,46% trong GRDP); giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 9.550 tỷ đồng (tăng 10,1%);

Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 120 triệu USD (tăng 13,64%); tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 13.700 tỷ đồng (tăng 11,3%); thu ngân sách của tỉnh Yên Bái đạt 2.900 tỷ đồng (tăng 15,3%).

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được chăm lo xây dựng vững mạnh toàn diện; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đặc biệt, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo Nghị quyết của Trung ương Đảng được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm: Từ đầu năm tỉnh Yên Bái đã phê duyệt và ban hành 32 đề án, phương án sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy gắn với tinh giản biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện để các cơ quan, đơn vị mới đi vào hoạt động đồng bộ từ 01/8/2018. So với năm 2015, tỉnh đã sắp xếp, thu gọn được 374 cơ quan, đơn vị và tổ chức bên trong, tinh giản được 3.857 biên chế (bằng 13,4% số biên chế được giao năm 2015).

Những kết quả trên đây đã góp phần tạo đà tăng trưởng và phát triển bền vững cho những năm tiếp theo.

Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần quyết liệt triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, đó là:

(i) Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo; đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số (theo Đề án Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉn ủy quản lý đến năm 2030, định hướng 2035).

(ii) Tập trung tạo chuyển biến rõ nét, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Trọng tâm là cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn đối với một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực;

Cơ cấu lại các ngành công nghiệp, dịch vụ, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến sâu khoáng sản, chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng; đầu tư khai thác phát huy các tiềm năng về du lịch để đưa du lịch thành một mũi đột phá trong phát triển các ngành dịch vụ.

(iii) Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong tâm là cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội;

(iv) Tập trung các nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp.

(v) Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

(vi) Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thưa các Đồng chí!

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước Mekong, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ truyền thống, thuỷ chung, gắn bó lâu đời.

Việc thiết lập và triển khai mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái – Xay Nha Bu Ly từ năm 2012 là một trong những việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần tích cực, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc.

Chặng đường 06 năm tuy chưa dài nhưng hai tỉnh đã triển khai được nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực như: trao đổi đoàn, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghệ thông tin, quân sự. Trong đó, các cuộc trao đổi đoàn cấp cao giữa lãnh đạo hai địa phương được tiến hành thường xuyên hơn; việc trao đổi kinh nghiệm về y tế, nông nghiệp, công thương, quân sự ngày càng phát huy hiệu quả. Các hoạt động hợp tác về đào tạo phát triển nhân lực được Bộ Giáo dục và Đào tạo hai nước đánh giá cao, đã và đang là lĩnh vực được hai bên ưu tiên, gia tăng cả về số lượng và chất lượng.

Trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, những công trình khám chữa bệnh tại tỉnh Xay Nha Bu Ly được xây dựng với sự chung tay góp sức của tỉnh Yên Bái đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả tốt (công trình Phòng khám chữa bệnh cho cán bộ tỉnh Xay Nha Bu Ly, Phòng phục hồi chức năng và chạy thận cho bệnh viện tỉnh Xay Nha bu ly đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân dân tỉnh Xay Nha Bu Ly), đã góp phần nâng cao chất lược chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân dân tỉnh Xay Nha Bu Ly. 

Những kết quả hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo hai tỉnh, sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân hai tỉnh, góp phần vào sự phát triển chung của hai tỉnh, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào. Đây là tiền đề quan trọng để chúng ta tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác sâu rộng, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng những kết quả hợp tác mà hai tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa toàn thể các Đồng chí!

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang phát triển nhanh chóng và có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; xu thế toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng sâu rộng đang tạo ra rất nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng bao hàm không ít khó khăn, thách thức. Hơn bao giờ hết, các thế hệ nhân dân hai nước cần luôn ghi nhớ quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào chính là tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc chúng ta. 

Tỉnh Yên Bái khẳng định luôn coi trọng, giành ưu tiên thỏa đáng trong việc phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương của nước bạn Lào nói chung và tỉnh Xay Nha Bu Ly nói riêng để không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện này.

Trong thời gian tới, tôi đề nghị hai tỉnh tiếp tục ưu tiên thúc đẩy và phát triển hơn nữa các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, nông nghiệp, quân sự, đồng thời với việc tăng cường hoạt động trao đổi đoàn nhằm thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết của hai địa phương. Đồng thời cần nghiên cứu, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mà các bên có tiềm năng như: chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ du lịch, giao lưu văn hóa...

Với truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, chúng tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai địa phương sẽ tiếp tục kề vai sát cánh, đưa quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh trên tất cả các lĩnh vực ngày càng sâu rộng, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân hai địa phương.

Thưa toàn thể các Đồng chí!

Là người đồng chí, anh em thân thiết, chúng tôi hết sức vui mừng về những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong suốt chặng đường cách mạng vẻ vang của mình. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhân dân Lào dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Nhân dân cách mạng Lào, đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, nỗ lực giành được nhiều thành tựu to lớn, rất đáng khâm phục trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại.

Chúng tôi cũng nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Xay Nha Bu Ly đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng chắc chắn rằng, các đồng chí sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đưa tỉnh Xay Nha Bu Ly tiếp tục phát triển mọi mặt, dành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái - Xay Nha Bu Ly ngày càng bền chặt, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào, như Chủ tịch Su Pha Nu Vông khắc hoạ là "cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất". Hay như Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thường nói: "Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long".

Cuối cùng, kính chúc Đồng chí Phổng Sạ Văn SỊT THẠ VÔNG Bí thư, Tỉnh trưởng cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể các cấp của tỉnh Xay Nha Bu Ly mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, tiếp tục lãnh đạo tỉnh Xay Nha Bu Ly phát triển bền vững, toàn diện.

Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

Khọp-chay lải-lải (Xin trân trọng cảm ơn)./.

Ban Biên Tập

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Yên Bái là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế còn khó khăn, vậy để phát triển du lịch bền vững thì tỉnh Yên Bái có chủ trương và chính sách gì ưu tiên với ngành du lịch và doanh nghiệp làm du lịch?
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter