Yên Bái Yên Bái Yên Bái

Bài phát biểu của ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại buổi Hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái và tỉnh Xay Nha Bu Ly

Tại buổi Hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái và tỉnh Xay Nha Bu Ly, ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có bài phát biểu thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, phương hướng hợp tác giữa hai tỉnh trong năm 2018 và các năm tiếp theo để mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh Yên Bái - Xay Nha Bu Ly ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, toàn văn bài phát biểu như sau:

Toàn cảnh Hội đàm Yên Bái - Xay Nha Bu Ly

"Kính thưa: Đồng chí Phổng Sạ Văn SỊT THẠ VÔNG Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Nha Bu Ly

Thưa các quý vị đại biểu và toàn thể các Đồng chí!

Trước hết thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Đoàn công tác tỉnh Yên Bái tôi xin gửi tới các Đồng chí lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng, xin cảm ơn các Đồng chí đã dành cho Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái sự đón tiếp chu đáo, nồng nhiệt, trọng thị và đầy tình cảm.

Qua nghe ý kiến phát biểu của Đồng chí Phổng Sạ Văn SỊT THẠ VÔNG Bí thư, Tỉnh trưởng, chúng tôi rất ấn tượng với những kết quả toàn diện mà tỉnh Xay Nha Bu Ly đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, quản lý nhà nước, quản lý xã hội trong năm 2017. Chúng tôi cho rằng đây sẽ là tiền đề quan trọng, tạo động lực để tỉnh Xay Nha Bu Ly tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Chúng tôi xin chúc mừng những thành quả tích cực mà các đồng chí đã đạt được trong năm vừa qua (Phần này phiên dịch chuẩn bị để dịch trong quá trình trao đổi, không đưa vào nội dung tài liệu).

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Trong những năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, cùng với những khó khăn của nền kinh tế trong nước, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa tỉnh Yên Bái tiếp tục phát triển toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII.

Năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái đều đạt và vượt mục tiêu đề ra theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá với GRDP tăng 6,22%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng lĩnh vực nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ (nông nghiệp chiếm 23,5%; công nghiệp và xây dựng chiếm 25,85%; dịch vụ chiếm 47,66% trong GRDP).

Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,02%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,2%; xuất khẩu hàng hóa tăng 35,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 14% so với cùng kỳ. Lần đầu tiên thu ngân sách của tỉnh Yên Bái đạt mức trên 2.500 tỷ đồng (trên 110 triệu USD), tăng 9,3% so với 2016, vượt 22,7%  kế hoạch.

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được chăm lo xây dựng vững mạnh toàn diện; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Những kết quả trên đây đã góp phần tạo đà tăng trưởng và phát triển bền vững cho những năm tiếp theo

Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, tỉnh Yên Bái phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 7%/năm; Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 13.000 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 3.000 tỷ đồng. Vì vậy, chúng tôi xác định cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

(i) Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo; đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số;

(ii) Cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Trong đó, trọng tâm là cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn đối với một số sản phẩm chủ lực (lúa chất lượng cao, chè, cây ăn quả có múi, cây quế, gỗ rừng trồng...); Cơ cấu lại các ngành công nghiệp, dịch vụ để phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh như: phát triển công nghiệp chế biến sâu khoáng sản, chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng; phát triển các ngành dịch vụ du lịch, tài chính, vận tải...;

 (iii) Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển;

(iv) Tập trung các nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp;

(v) Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Thưa các Đồng chí!

Mối quan hệ Việt - Lào đã được hình thành, phát triển và khẳng định theo thời gian, qua sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của mỗi nước đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước coi là mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện. Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt ấy đã trở thành tài sản vô giá của nhân dân hai nước.

Kế thừa truyền thống tốt đẹp đó, chúng tôi vui mừng nhận thấy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh Yên Bái - Xay Nha Bu Ly ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Hai tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực như: trao đổi đoàn, giáo dục và đào tạo, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghệ thông tin, quân sự...

Trong đó, các cuộc trao đổi đoàn cấp cao giữa lãnh đạo hai địa phương được tiến hành thường xuyên hơn; việc trao đổi kinh nghiệm về nông nghiệp, công thương ngày càng phát huy hiệu quả. Đặc biệt, các hoạt động hợp tác về giáo dục và đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo hai nước đánh giá cao, đã và đang là lĩnh vực được hai bên ưu tiên, gia tăng cả về số lượng và chất lượng.

Những kết quả hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo hai tỉnh, sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn nhằm góp phần vào sự phát triển chung của hai tỉnh, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng những kết quả hợp tác mà hai tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa toàn thể các Đồng chí!

Trong công cuộc đổi mới của hai nước Việt Nam và Lào, cả hai tỉnh Yên Bái và Xay Nha Bu Ly đều đã giành được những thành quả to lớn, có ý nghĩa trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại. Tỉnh Yên Bái khẳng định luôn coi trọng, giành ưu tiên thỏa đáng trong việc phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương của nước bạn Lào nói chung và tỉnh Xay Nha Bu Ly nói riêng để không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện này.

Trong thời gian tới, tôi đề nghị hai tỉnh tiếp tục ưu tiên thúc đẩy và phát triển hơn nữa các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, nông nghiệp, quân sự, tăng cường hoạt động trao đổi đoàn nhằm thắt chặt mối quan hệ mật thiết của hai địa phương.

Với truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân hai địa phương sẽ tiếp tục kề vai sát cánh, đưa quan hệ hợp tác hai tỉnh trên tất cả các lĩnh vực ngày càng sâu rộng, đạt hiệu quả thực chất, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân hai địa phương.

Thưa toàn thể các Đồng chí!

Chúng ta vui mừng chứng kiến những đổi thay nhanh chóng đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ trên đất nước Triệu Voi tươi đẹp và chân thành mong muốn nhân dân các bộ tộc Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào sẽ xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, tôi kính chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào của tỉnh Viêng Chăn tiếp tục phát triển, dành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Chúc mối quan hệ hợp tác giữa 02 tỉnh Yên Bái – Xay Nha Bu Ly ngày càng bền chặt, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt – Lào.

Chúc cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Cuối cùng, kính chúc Đồng chí Phổng Sạ Văn SỊT THẠ VÔNG Bí thư, Tỉnh trưởng cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể các cấp của tỉnh Xay Nha Bu Ly mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, tiếp tục lãnh đạo tỉnh Xay Nha Bu Ly phát triển bền vững, toàn diện.

Xin trân trọng cảm ơn./."

Trung tâm Dịch vụ đối ngoại tỉnh Yên Bái

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Tôi là nhà đầu tư nước ngoài, Cổng thông tin đối ngoại có thể cho biết một số nội dung chính của vấn đề cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thân thiện là điểm nhấn trong thu hút đầu tư của Yên Bái trong thời gian gần đây?
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter