Yên Bái Yên Bái Yên Bái

 • Gương mặt lưu học sinh Lào tại Yên Bái

  Ngày xuất bản: 08/11/2016 3:42:49 SA

  Chương trình hợp tác về lĩnh vực giáo dục - đào tạo giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Xay Nha Bu Ly...

 • 26-26 of 26<  1  2  3  4  5  6  >

  Bộ máy hành chính

  Chuyên mục hỏi đáp

  đặt câu hỏi

      Câu hỏi:

 • Tôi muốn biết hiện nay tỉnh Yên Bái đã triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực như thế nào để đáp ứng nhu cầu cua các doanh nghiệp khi đầu tư tại tỉnh Yên Bái ?
 • Ngoại giao kinh tế

  Hợp tác quốc tế

  Văn hóa - Du lịch

  Lượt truy cập

  visitor counter