Yên Bái Yên Bái Yên Bái

 • Thỏa thuận triển khai các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Xay Nha Bu Ly năm 2016

  Ngày xuất bản: 08/11/2016 4:00:16 SA

 • Thỏa thuận triển khai các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Yên Bái (CHXHCN Việt Nam) và tỉnh Xay Nha Bu Ly (Nước CHDCND Lào) năm 2015

  Ngày xuất bản: 08/11/2016 3:59:05 SA

 • Đào tạo nguồn nhân lực cho Lào - Tăng cường hợp tác, hướng tới tương lai

  Ngày xuất bản: 08/11/2016 3:52:49 SA

  Tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào và sự gắn bó keo sơn giữa nhân dân Việt Nam

 • Tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với cán bộ y tế tỉnh Xay Nha Bu Ly (CHDCND Lào)

  Ngày xuất bản: 08/11/2016 3:51:18 SA

  Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Xay Nha Bu Ly (CHDCND Lào). Ngày 20/8, Sở Y tế phối hợp với Sở Ngoại vụ...

 • Tăng cường hợp tác phát triển nông nghiệp giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Xay Nha Bu Ly (CHDCND Lào)

  Ngày xuất bản: 08/11/2016 3:45:49 SA

  Ngày 13/8/2015, Đoàn công tác Sở Nông - Lâm nghiệp tỉnh Xay Nha Bu Ly do đồng chí Khăm Phụt IN THẠ VÔNG...

 • 21-25 of 26<  1  2  3  4  5  6  >

  Bộ máy hành chính

  Chuyên mục hỏi đáp

  đặt câu hỏi

      Câu hỏi:

 • Cống thông tin đối ngoại có thể cho biết những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới ?
 • Ngoại giao kinh tế

  Hợp tác quốc tế

  Văn hóa - Du lịch

  Lượt truy cập

  visitor counter