Yên Bái Yên Bái Yên Bái

Nhà đầu tư nước ngoài hỏi

Câu hỏi:

 •         Tôi là nhà đầu tư nước ngoài, tôi muốn được hỏi về những cải cách thủ tục hành chính để giúp đỡ doanh nghiệp khi đầu tư vào Yên Bái?

 • Câu trả lời:
     

  Tỉnh Yên Bái đã thành lập Ban chi đạo cải cách thu tục hành chính: Ban hỗ trợ doanh nghiệp cử ra đầu mối để đồng hành cùng doanh nghiệp là Trung tâm xúc tiến đâu tư và hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư, hàng tháng tổ chức gặp mặt đối thoại doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chủ trì nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và nhà đằu tư.

  Thực hiện Quyết định số 1443/QĐ-UBXD ngàv 10/8/2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Chương trinh hành động "Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)" tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015-2020 thì một số cải cách về thủ tục hành chính giúp đỡ doanh nghiệp khi đầu tư vào Yên Bái như sau:

  Đột phá là rút ngăn thời gian đăng ký doanh nghiệp xuống còn tối đa 03 ngày; thẩm định trình UBND tỉnh cấp quvêt định chủ trương đầu tư còn 03 ngày; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn 03 ngày; cải thiện các khâu liên quan khác nhằm rút ngắn thời gian từ đăng ký đến bắt đầu kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư. giảm thời gian giải quvêt thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa’’ thuộc cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã, giảm đạt tối thiểu 20% so với thời gian quy định đã được công bố: thời gian hoàn thành thủ tục nộp thuế không quá 121,5 giờ/năm, mục tiêu đến năm 2020 thời gian nộp thuế không quá 110 giờ/năm; thời gian thông quan hàng hóa tối đa 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu, mục tiêu đến năm 2020 thời gian thông quan hàng hóa dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; thời gian tiếp cận điện năng đối với doanh nghiệp, dự án đầu tư tối đa 30 ngày làm việc.

   


   Các câu hỏi khác
 •        Văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 •        Doanh nghiệp hỏi
 •        Doanh nghiệp hỏi
 •        Nhà đầu tư nước ngoài hỏi
 •        Doanh nghiệp hỏi
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

  Bộ máy hành chính

  Chuyên mục hỏi đáp

  đặt câu hỏi

      Câu hỏi:

 • Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn
 • Ngoại giao kinh tế

  Hợp tác quốc tế

  Văn hóa - Du lịch

  Lượt truy cập

  visitor counter