Yên Bái Yên Bái Yên Bái

Doanh nghiệp hỏi

Câu hỏi:

 •         Tôi muốn biết hiện nay tỉnh Yên Bái đã triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực như thế nào để đáp ứng nhu cầu cua các doanh nghiệp khi đầu tư tại tỉnh Yên Bái ?

 • Câu trả lời:
     

  Để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của địa phương, đặc biệt là nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 59.411 người (bình quân 11.882 người/năm), trong đó trình độ cao đẳng nghề là 3.144 người (chiếm 5,3%); trình độ trung cấp nghề là 5.424 người (chiếm 9,1%); trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng là 50.843 người (chiếm 85,6%), trong đó đã tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 là 31.987 người (bình quân 6.397 người/năm). Ngành nghề đào tạo theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp: chủ yếu tập trung đào tạo lao động ở các nhóm nghành nghề như cơ khí, điện, điện tử, công nghệ ô tô, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, vận hành máy thi công nền, công nghệ thông tin, xây dựng, may công nghiệp, kỹ thuật máy nông nghiệp, kế toán doanh nghiệp, nhóm nghề nông lâm nghiệp như thú y, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản....Đồng thời, cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho các doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái đã thực hiện việc quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 22 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm 02 trường cao đẳng nghề, 02 trường trung cấp nghề, 08 trung tâm dạy nghề (gồm 07 trung tâm dạy nghề và GDTX các huyện/thành phố, 01 trung tâm dạy nghề); 10 cơ sở có tham gia hoạt động dạy nghề.

  Hiện nay, tỉnh Yên Bái đã xây dựng 01 Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư phê duyệt trở thành 1/40 trường chất lượng cao của cả nước đến năm 2020, được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt đầu tư 01 nghề đào tạo đạt cấp độ quốc tế; 03 nghề đào tạo đạt cấp độ Asean; 02 trường trung cấp nghề gồm: Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ và Trường Trung cấp nghề Lục Yên mỗi trường có 03 nghề được đầu tư đào tạo đạt cấp độ quốc gia. Tại các huyện đều có trung tâm dạy nghề đê đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của địa phương. Các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên dạy nghề tùng bước được quan tâm đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề.


   Các câu hỏi khác
 •        Văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 •        Doanh nghiệp hỏi
 •        Doanh nghiệp hỏi
 •        Nhà đầu tư nước ngoài hỏi
 •        Doanh nghiệp hỏi
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

  Bộ máy hành chính

  Chuyên mục hỏi đáp

  đặt câu hỏi

      Câu hỏi:

 • Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn
 • Ngoại giao kinh tế

  Hợp tác quốc tế

  Văn hóa - Du lịch

  Lượt truy cập

  visitor counter